Het Belevenissenbos in Lelystad

Stel je voor: een buitenspeelplek van maar liefst vijftig voetbalvelden groot! Sinds kort bestaat die: het belevenissenbos bij Lelystad. Dit grootste avontuurlijke speelbos van Nederland is 25 hectare en deels nog in aanbouw. Er zijn 7000 bomen bij geplant en 80 speelaanleidingen gevormd. André Rijsdorp, voorzitter van Scouting Lelystad en initiatiefnemer: “We maken veel gebruik van het materiaal dat in het bos is te vinden. We plaatsen dus geen reguliere speeltoestellen, maar gebruiken bijvoorbeeld boomstammen over het water als speelaanleiding.” En precies die plek is al populair bij de kinderen. “Het gaat dan ook om boomstammen van 20 meter lang, dat vinden ze heel spectaculair.”

Eilandjes bereiken

Het idee en het ontwerp kwam vanuit de scoutinggroep, die naast Staatsbosbeheer gebruiker is van een deel van het bos. “Wij weten dat kinderen avonturen willen beleven. Ze willen klauteren en klimmen en dingen doen die ze thuis niet kunnen doen.” De kinderen dachten mee bij verschillende speelelementen. “Ze wilden heel graag iets met water. Daarop hebben we een waterloop van twee kilometer aangelegd. Het was hun idee om op plekken touwen over het water te spannen. Ook zijn er eilandjes en schiereilandjes gemaakt. Om die eilandjes te bereiken moeten ze inventief zijn en zelf manieren bedenken. Daarnaast bedachten ze een boomkroonpad en een tokkelbaan, een kabelbaantje vanuit een boom.”

Scheepskerkhof

In het belevenissenbos wordt al volop gespeeld, bovendien is de plek populair bij sportclubs. “We verwachten dat scholen gebruik gaan maken van de mogelijkheden. Bij de inrichting is nadrukkelijk gekozen voor educatieve thema’s. Naast natuur zijn dat sport, waterbeheer en prehistorie. Zo is er een natuurpad en zijn er plekken om te leren over waterbeheer. Dit hebben we samen met het waterschap ontwikkeld.” Bijzonder is ook het prehistorische stuk. “Een deel van het landschap ziet er uit als Flevoland 4000 jaar geleden. Midden in het bos plaatsten we oude scheepsonderdelen zoals die in de buurt zijn gevonden. Dit verwijst naar het scheepskerkhof dat op de bodem van de Zuiderzee is ontstaan.”

Belevenissenbos creëert waarde

Het belevenissenbos heeft veel financiers. De Europese Unie verstrekte een LEADER subsidie en de provincie, gemeente, het waterschap en Staatsbosbeheer dragen bij. “Van Jantje Beton kregen we een bijdrage voor speelaanleidingen bij de entree. Zo realiseerden we een klauternet bij de watergang, een stormbaan en een pontje over het water. Uiteindelijk faciliteren ze het totale project, samen met de andere partijen. De totale kosten zijn 400.000 euro, maar door veel zelfwerkzaamheid en sponsoring creëren we een waarde die wordt geschat op ruim 1 miljoen euro.” De grootte van het terrein is uniek. “Hoewel bedoeld voor de inwoners van Lelystad verwachten we dat het belevenissenbos een regiofunctie gaat vervullen. Het is toch ook heerlijk om hier ongestoord avonturen te kunnen beleven?!”

Interessant?

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan

Deel dit artikel:

Partner