Van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer.

Subsidies buitenspelen

Ruim 3,6 miljoen kinderen in ons land zijn voor buitenspelen aangewezen op speciaal daarvoor ingerichte speelplekken. Deze zijn vaak verouderd, saai, onveilig, moeilijk bereikbaar of niet afgestemd op de leeftijdscategorie. Gelukkig zijn er buurtbewoners, jeugdclubs, verenigingen, scholen en vooral kinderen die hier iets aan willen doen. Jantje Beton ondersteunt hen bij het realiseren van plannen met voorlichting en een financiële bijdrage. Voorwaarde voor het verstrekken van deze subsidie is dat kinderen een actieve rol hebben.

Partner