Gezonde Schoolpleinen

Een Gezond Schoolplein geeft kinderen uit het basisonderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving, zowel tijdens als na schooltijd. En dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling!

Daarnaast heeft een Gezond Schoolplein een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties; het prikkelt namelijk de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Zowel tijdens als na schooltijd.

Een Gezond Schoolplein is een schoolplein:

  • Dat gebruikt wordt voor verschillende activiteiten: sporten, bewegen, ontmoeten,  leren en werken.
  • Waar leerlingen in contact komen met groen en natuur.
  • Dat geschikt is en gebruikt wordt als buitenlokaal.
  • Dat openbaar toegankelijk is en gebruikt wordt door de buurt.
  • Dat rookvrij is.

In de periode 2014-2016  heeft Jantje Beton in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en Welzijn (VWS) en van Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met een aantal partners 70 gezonde schoolpleinen gerealiseerd in heel Nederland.

Ook een gezond schoolplein?

Heb je interesse in een gezond schoolplein en wil je meer informatie? Ga dan naar www.gezondeschoopleinen.nl. Hier vind je uitgebreide informatie over wat een Gezond Schoolplein inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken qua financiering, kinderparticipatie, veiligheid en beheer & onderhoud; compleet met handige stappenplannen en inspirerende voorbeelden.

Inspiratie opdoen?

Wil je een indruk van wat de transformatie naar een gezond schoolplein precies inhoudt? Bekijk dan hieronder alvast een aantal voorbeelden van scholen die een Gezond Schoolplein hebben gerealiseerd.

Nationale Buitenlesdag

Wil je meer gebruik maken van je (gezonde) schoolplein? Doe dan mee aan de Nationale Buitenlesdag! Op de Nationale Buitenlesdag, een initiatief van Jantje Beton en IVN, gaan leerkrachten in heel Nederland naar buiten om les te geven. Dat is niet alleen goed voor de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Leerlingen leren buiten op onderzoekende en speelse wijze én de lessen kunnen eenvoudig gecombineerd worden met sport en spel. Kijk op www.buitenlesdag.nl voor meer informatie.

 

Voorbeelden Gezonde Schoolpleinen

IBS El Boukhari in Leerdam

Door een gebrek aan financiële middelen bij de school en de ouders was er eerder geen geld om het schoolplein goed onder handen te nemen.Dankzij het Gezonde Schoolpleinen project is het plein op de IBS El Boukhari echter nu veranderd in een mooi, sportief en groen schoolplein.

Brede School Moerwijk in Den Haag

Cor Emousschool en OBS De Kleine Wereld zijn beiden gevestigd in Brede School Moerwijk. Met de verhuizing naar een nieuw gebouw ontstond de wens voor een natuurlijke speelomgeving met veel uitdaging voor de leerlingen. En dat is gelukt met een Gezond Schoolplein!

OBS De Toonladder in Zwolle

OBS De Toonladder in Zwolle heeft een Gezond Schoolplein. De leerlingen van De Toonladder zelf zijn vanaf het begin actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe schoolplein. Waar het plein eerst leeg en saai was, met slechte bestrating en veel bielzen waar de kinderen vaak over struikelden, is er nu een mooi groen en sportief plein ontstaan.

BS De Merwijck in Kessel

Basisschool De Merwijck in het Limburgse Kessel zet in op gezonde voeding. Met het Gezonde Schoolplein natuurlijk, maar De Merwijck doet ook mee aan het project KERNgezond

CBS De Loopplank in Zaandam

CBS De Loopplank in Zaandam heeft een Gezond Schoolplein! Samen met de kinderen werd gewerkt aan een nieuw plein waar op een gezonde manier met elkaar gepraat, gespeeld en gesport wordt. Start: mei 2014 / Opening: 3 juni 2015

De Piramide in Utrecht

CBS De Piramide krijgt een Gezond Schoolplein! De school wil haar leerlingen een rijke leefomgeving bieden, waarin kinderen uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen. Start: januari 2014

Waar is Jantje Beton actief?

Bekijk de kaart

Partner