Onderzoek (mede) door Jantje Beton

De onderstaande onderzoeken zijn allemaal in opdracht van Jantje Beton of met in samenwerking met Jantje Beton uitgevoerd.

April 2016: Onderzoek buiten les

Op 12 april 2016 werd vanuit het project Gezonde Schoolpleinen een Buitenlesdag georganiseerd, een dag waarop één klas van een school met een Gezond Schoolplein de hele dag buiten les krijgt. In de aanloop naar de Buitenlesdag heeft DUO in opdracht van Jantje Beton en IVN een onderzoek uitgevoerd onder leerkrachten in het basisonderwijs naar buiten lesgeven en de hoeveelheid tijd die leerlingen buiten doorbrengen.

Wetenschapsjournalist Mark Mieras onderzocht in een literatuurstudie het belang van buitenlessen voor het kinderbrein. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen cognitief beter kunnen presteren.

December 2013 – 2016: Project Schoolzones

Het project Schoolzones onderzoekt of een veilige omgeving rondom de school kinderen aanzet tot meer beweging. De aftrap van het project was eind 2013, de resultaten van het onderzoek zijn in 2016 bekend. Partijen vertalen de uitkomsten naar bruikbare tips en producten waarmee gemeenten en andere betrokkenen de schoolomgeving veiliger en beweegvriendelijker kunnen maken. TNO en VUmc geven het onderzoek vorm en werken daarbij samen met: Royal HaskoningDHV, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Stadsregio Amsterdam, GGD Amsterdam, Haagse Hogeschool en Jantje Beton.

> Meer lezen via de site van TNO

December 2013: Onderzoek Meer groen op het schoolplein

Het onderzoek van Alterra toont aan dat het sociale klimaat op schoolpleinen kan verbeteren als de pleinen worden vergroend.

Juli 2013: Onderzoek Subsidieverstrekking Jantje Beton

Uit een internetenquête onder mensen die van Jantje Beton subsidie ontvingen voor speelplekken blijkt dat kinderen daar meer zijn gaan spelen. Maar liefst 85% ziet dat de kinderen na de oplevering vaker gebruik maken van de vernieuwde speelplek. Uit het onderzoek van mei 2013 blijkt verder dat het enthousiasme van kinderen doorslaggevend is om tot een nieuwe speelplek te komen. Zij maken hun ouders enthousiast, zodat die zich ook gaan inzetten. De deelnemers raden unaniem anderen aan om een projectsubsidie aan te vragen.

Juni 2013: Onderzoek Buitenspelen 2013 TNS NIPO

TNS NIPO voerde in opdracht van Jantje Beton een opinieonderzoek uit over de kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt onder 600 kinderen van 6 t/m 12 jaar.

April 2013: Onderzoek Groene Schoolpleinen 2013

Groene Schoolpleinen: Een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen.

Maart 2011: Opinieonderzoek Buitenspelen 2011

Onderzoek door TNS NIPO in opdracht van Jantje Beton naar de buitenspeelomgeving van kinderen.

Augustus 2010: Online onderzoek naar spelen op schoolpleinen

Bijna de helft van de kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar vindt zijn schoolplein te saai en te klein. Ze zouden veel vaker op het schoolplein spelen als er meer ruimte is, meer te doen valt en de route ernaartoe veiliger is. Driekwart van de kinderen wil meehelpen om het schoolplein beter te maken en zo te houden. Ook 61% van de ouders is bereid om hiermee te helpen.

Deze gegevens komen uit een onderzoek in opdracht van Jantje Beton naar spelen op het schoolplein tijdens en na schooltijd. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Qrius.

Februari 2010: Online onderzoek naar buitenspelen

Kinderen worden graag vaker betrokken bij de ontwikkeling van buitenspeelmogelijkheden. Dit blijkt uit het online onderzoek dat onderzoeksbureau Qrius in opdracht van Jantje Beton hield onder 435 kinderen tussen de zes en elf jaar oud. Bijna zestig procent van de kinderen heeft buitenspelen in zijn top drie staan van favoriete bezigheden. Tachtig procent van de kinderen geeft dan ook aan graag te willen meebeslissen over buitenspeelmogelijkheden, terwijl slechts aan acht procent van de kinderen ooit een mening is gevraagd.

Juni 2008: Onderzoek naar het belang van buitenspelen

Uit onderzoek door onderzoeksbureau TNS Nipo in opdracht van Jantje Beton onder kinderen blijkt dat een op de vier kinderen buiten spelen ‘minder leuk’ vindt omdat er geen andere kinderen zijn om mee te spelen. Ook geven kinderen aan niet buiten te spelen omdat ze achter de pc of tv zitten, terwijl ze juist meer buiten zouden willen spelen.

Interessant?

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan

Deel dit artikel:

Partner