Collecteweek 10 t/m 15 februari 2014

50% voor de club, 50% voor Jantje Beton!

Jantje Beton Collecte: gedeeld geluk

buttonse_collecteer_meebuttonse_word_collectecoordinator

In februari 2014 is er 1,3 miljoen euro bij elkaar gecollecteerd! Hierdoor hebben duizenden kinderen in heel Nederland meer buiten kunnen spelen. En dat is belangrijk voor hun gezonde ontwikkeling. Ook in 2015 gaan we voor een zo hoog mogelijke opbrengst. Doe jij ook mee?! Je kunt je weer opgeven.

In 2015 vindt de collecte plaats van 9 t/m 14 maart. Deelnemers mogen 50% van de opbrengst houden voor de jeugdactiviteiten van de club, vereniging of stichting. De andere 50% besteedt Jantje Beton aan buitenspeelprojecten.

Trouwe vrijwilligers/ jubilarissen

Waar zouden we zijn zonder trouwe vrijwilligers? Precies, nergens! Geef ze door aan ons en ze ontvangen een extraatje en een oorkonde.

Partner